Masaż limfatyczny

Masaż limfatyczny zwany też drenażem limfatycznym stosowany jest w przypadkach obrzęków i zastoin limfatycznych. Do obrzęków chłonnych może dojść w przypadku:

  • amputacji piersi
  • amputacji kończyny
  • po złamaniach
  • lub w innych codziennych sytuacjach
Celem drenażu jest przepchnięcie zalegającej chłonki w kierunku węzłów chłonnych i umożliwienie napływu świerzej, bogatej w tlen krwi tentniczej.