Ayurveda

Co to jest Ayurveda?

Ajurweda-system medycyny indyjskiej rozwinięty w starożytności. Termin ajurweda jest złożeniem słów ajuh„życie” oraz weda oznacza „wiedzę o życiu” lub „przebieg życia”. Ajurweda zajmuje się zdrowiem fizycznym, psychicznym i duchowym.
Masaże i zabiegi ajurwedyjskie
Masaż ajurwedyjski jest niezbędny, aby zachować zdrowie, świadomość i długowieczność. Masaż wpływa korzystnie na wszystkie części ciała. Ułatwia trawienie i przyswajanie, pobudza krążenie krwi i wymianę płynów w tkankach, usuwa stany zapalne i opuchliznę, a także blokady. Masaż całościowo wpływa na układ odpornościowy i pomaga zachować optymalne zdrowie. Wykonywany regularnie, pozwala uregulować funkcjonowanie ciała pod względem fizycznym, mentalnym i duchowym.” Masaż jest terapią, która pozwala odblokować kanały energetyczne nadi dla prawidłowego przepływu energii witalnej.

Podstawowe zasady Ajurwedy
Koncepcja pięciu żywiołów (panća mahabhuta)
Według ajurwedy wszystko składa się z pięciu żywiołów. Elementy te to, przestrzeń , powietrze, ogień, woda i ziemia. Istoty żyjące posiadają jeszcze jeden element: jest to prana. Prana to siła życiowa, podstawowa energia odpowiadająca za fizyczne, umysłowe i duchowe zdrowie i siłę.


Ajurweda naucza, iż wszystko składa się z pięciu podstawowych elementów natury:

  • Przestrzeni - Akash
  • Powietrza - Vayu
  • Ognia - Agni
  • Wody - Jala
  • Ziemi - Prithvi.

Nasze ciało jest zdrowe kiedy tych pięć elementów pozostaje w równowadze, zaś zakłócenie tej równowagi prowadzi do chorób.
Wszystko co występuję w naturze można określić przy pomocy wyżej wymienionych pięciu elementów włączając to pory roku, pory dnia, geograficzne i topograficzne położenie i nawet tak subtelne aspekty natury jak emocje.


Koncepcja trzech dosz (tridosza)
Według medycyny indyjskiej ciało powstaje z pięciu żywiołów, a u podstaw jego rozwoju leżą trzy bioenergie: wata (na którą składają się elementy wiatr i eter), pitta (ogień), kapha (ziemia i woda). Bioenergia wata związana jest z ruchem, bioenergia pitta to „metaboliczna siła oddziaływania”, zaś bioenergia kapha to „regenerująca i podtrzymująca siła.”

Dosha - Konstytucja (Typ)
Według Ayurveda, w ludzkim ciele, pięć elementów składowych natury, występuje jako doshas, energie biologiczne zwane: Vata, Pitta, i Kapha.
Vata to połączenie powietrza i przestrzeni. Jest to energia odpowiedzialna za wszystkie ruchowe funkcje ciała, takie jak: oddech, krążenie krwi, przesuwanie pokarmu w narządach trawiennych, przesyłanie do mózgu i z mózgu impulsów nerwowych. Na poziomie emocjonalnym jest odpowiedzialna za kreatywność i elastyczność i jednocześnie za odczuwanie obaw, lęków.
Pitta to połączenie ognia i wody. Odpowiada za metabolizm, procesy trawienia, odczuwanie głodu i pragnienia. Na poziomie emocjonalnym przypisana jest takim cechom jak: odwaga, ambicja, złość i duma.
Kapha to połączenie wody i ziemi. Dosha odpowiedzialna za spoistość konstrukcji ciała, to jest za mięśnie, tkankę tłuszczową, kości, ścięgna. .Rządzi takimi emocjami jak miłość i poświęcenie, skąpstwo i zazdrość.


Każdy z nas rodzi się z pewną kombinacją wyżej opisanych doshy, każdy więc posiada unikalny konstytucję zwaną prakriti.
Według Ayurveda nasze ciało składa się także z innych elementów:
Dhatus - to podstawowe tkanki które utrzymują i odżywiają nasze ciało. Wyróżniamy siedem dhatus- osocze i chłonka, krew, mięśnie, tkanka tłuszczowa, kości, szpik kostny, płyny rozrodcze . Jakość i ilość każdej dhatus znajdującej się w naszym organizmie oraz ich prawidłowe funkcjonowanie jest podstawą zachowania dobrego zdrowia.
Mala - to odpady powstające w trakcie różnorodnych przemian metabolicznych w organizmie. Podstawowe mala to mocz, fekalia i pot. Odpowiednie wydalanie mala jest bardzo ważne dla zachowania zdrowia. Zatrzymanie mala powoduje blokady w ciele , co w konsekwencji prowadzi do różnych chorób.
Srota - to kanały którymi transportowane (czyli jak części organizmu) jest pożywienie, dhatus, malas i doshas. Zatory powstające w srotas wywołują wiele dolegliwości.
Agni - oznacza ogień. Ajurweda wyróżnia trzynaście rodzajów agni, odpowiedzialnych za wszelkie procesy metaboliczne zachodzące w ludzkim ciele. Agni można porównać do różnych enzymów odpowiadających za trawienie i inne przemiany metaboliczne.
Ajurweda jest wiedzą o życiu. Nauka ta pochodzi z Indii z przed ponad 5000 lat i stanowi część wiedzy zapisanej w manuskryptach wedyjskich . Vedy (słowo veda oznacza w sanskrycie wiedzę naukę)to najstarsze na świecie teksty klasyczne, starożytne hinduskie księgi wiedzy. Dostarczaj one informacji o wszystkich aspektach życia od inżynierii i budowy (planowania) miast poprzez filozofie i wiedzę duchową. Zawarte w nich prawdy są tak samo aktualne dzisiaj jak były 5 tysięcy lat temu, wiedza którą zawierają jest uniwersalna.
Ajurweda to sposób na życie. To nie tylko leczenie chorób ale zapobieganie im, utrzymanie zdrowia, długowieczności i żywotności. Celem Ayurweda jest osiągnięcie równowagi i harmonii. Jest to osiągane bez użycia leków chemicznych i inwazyjnych zabiegów ale przy użyciu zrównoważonej diety, leków ziołowych, delikatnych ćwiczeń i terapii fizycznych (masaży).

 

(źródło:Wikipedia)